top of page

Nieuw: de Crowd Scout

Super Linda beschikt over een nieuwe functie: de Crowd Scout. Met deze functie geven locaties of instanties makkelijk door wat de actuele drukte is met een eenvoudig verkeerslicht. Het verkeerslicht wordt bij de locatie getoond in het Super Linda-platform, zodat bezoekers direct zien wat de actuele bezetting is en verstandige keuzes maken.


Strandwachten zouden een goStrandwachten zijn de perfecte Crowd Scouts. Met Super Linda geven zij makkelijk de actuele drukte aan.ede Crowd Scout kunnen zijn. Met Super Linda geven zij makkelijk de actuele drukte door.
Strandwachten zijn de perfecte Crowd Scouts. Met Super Linda geven zij makkelijk de actuele drukte aan.

Crowd Scouts communiceren actuele bezetting


Naast het voorkomen van drukte en het monitoren van de actuele bezetting, is het nu met Super Linda ook mogelijk om laagdrempelig de waargenomen drukte te communiceren met gebruikers. De Crowd Scouts krijgen een speciale functie in de Super Linda-app, waarmee zij met één druk op de knop kunnen laten weten hoe druk het is. Met een eenvoudig verkeerslicht, dat standaard op groen staat, geven zij aan of het bijna vol (geel) of vol (rood) is. Andere gebruikers, zoals bezoekers of bewoners zien vervolgens direct of zij terecht kunnen. Hiermee biedt Super Linda een aanvullende oplossing om verantwoord bezoekers ontvangen in het nieuwe normaal mogelijk te maken.


Crowd Scouts communiceren eenvoudig de bezetting.
Crowd Scouts communiceren eenvoudig de bezetting.

Drukte voorkomen


Super Linda voorkomt onveilige situaties door inzicht te geven in de verwachte drukte, zodat bezoekers verstandige keuzes kunnen maken. Daarnaast reserveren bezoekers een tijdslot met een veilige maximumcapaciteit voor hun bezoek, zodat ze zeker weten dat zij veilig terecht kunnen.


Actuele bezetting monitoren


Naast voorkomen wordt de actuele drukte op locaties gemonitord met behulp van anonieme GPS-data. Hiermee monitoren locaties en instanties de drukte en kunnen zij eventueel maatregelen nemen als dat nodig is.


De badge die Crowd Scouts in hun app hebben
De Crowd Scout badge voor speciale gebruikers.

Actuele bezetting controleren en communiceren


De Crowd Scout komt hier als aanvulling bij, voor extra zekerheid en veiligheid. De ogen van betrouwbare bronnen ter plaatse worden ingezet om informatie over bezetting te verifiëren, communiceren en eventueel te corrigeren als dat nodig is. De Crowd Scout is ter plaatse en daarom leidend in het bepalen van de actuele bezettingsgraad in het Super Linda-platform.


Functies Super Linda werken slim samen


Uiteraard werken alle methoden van Super Linda om drukte te spreiden en onveilige situaties te voorkomen met elkaar samen. Van tevoren zien bezoekers de verwachte drukte op basis van het aantal reserveringen. Door zelf te reserveren, wordt drukte voorkomen. De actuele drukte wordt automatisch gemeten met anonieme gebruikersdata. En de Crowd Scout controleert en communiceert laagdrempelig de actuele drukte. Als de crowd scout bepaalt dat het vol is, wordt het reserveringssysteem voor die locatie gesloten en worden verwachte bezoekers automatisch geïnformeerd.


Super Linda bevat alles wat je nodig hebt om verantwoord bezoekers mogelijk te maken. Van preventie tot en met communicatie.


Super Linda is direct beschikbaar vanaf € 24,99 per maand per locatie. Binnen een week is de oplossing operationeel op uw locatie.


Comments


bottom of page